top of page

 


Binnen Spiegel-Werk is het ook mogelijk om Filosofische Gesprekken te voeren, zowel helemaal los van een Filosofische Foto Sessie of juist als een vervolg er op, maar ook als opmaat naar een nieuwe, meer verdiepende Thematische Foto-Sessie. In deze Gesprekken gaan we dieper in op jouw (hulp)vraag, uitdaging, beleving van ongemak of datgene wat voor jou een specifiek thema is.

--------

Hoewel er geen camera aan te pas komt, zal mijn werkwijze overeenkomsten vertonen met hoe ik een Filosofische Foto Sessie begeleid; het vertrekpunt is doorgaans hoe de beleving van jouw zijn in het hier en nu beïnvloed wordt door datgene wat je in wilt brengen. Het Gesprek zal evenzeer een gezamenlijk onderzoek zijn, waarin ik natuurlijk met aandacht en betrokkenheid luister, maar waarin ik ook veel vragen zal stellen. Ik ben niet een filosoof die antwoorden geeft. Ik ben een filosoof die kijkt, voelt, en vragen stelt. Dat zijn niet altijd leuke of makkelijke vragen. Het kunnen Spiegel-vragen zijn, waarbij jouw beleving van de vraag belangrijker kan zijn dan het antwoord.

Mijn focus ligt vrijwel altijd op hoe iets voor jou is.

--------

Ik kan niks voor je oplossen, maar ik kan door middel van mijn aandacht, mijn betrokkenheid en mijn vragen wel naast je staan en met jou onderzoeken waar mogelijk de ruimte is die je nodig hebt om te kunnen bewegen in de richting van wat voor jou helpend is.

Tegelijk kan ik je, indien nodig, prikkelen, uitdagen, spiegelen en confronteren, maar ook begrip en steun bieden, en dichtbij zijn wanneer het pijnlijk, verdrietig of eng is. Ik zie je, en in wat je beleeft hoef je niet alleen te blijven. Van daar uit is het doel vrijwel altijd om jouw beleving zodanig te onderzoeken en leren kennen, dat je voor jezelf geen vragen meer hebt die je niet kunt, wilt of durft te beantwoorden.

 

--------

Een Filosofisch Gesprek duurt minimaal 60 minuten en kost €85,-

Ik voer doorgaans maximaal 5 Gesprekken per traject, tenzij we daarna gezamenlijk overeenkomen dat vervolggesprekken waardevol bijdragen aan het traject.

Filosofisch Gesprek

bottom of page