top of page

Belangrijke Informatie

(Laatste update: 06 Juli 2023)

Op deze pagina wil ik graag kort aandacht besteden aan informatie omtrent mijn werkzaamheden en werkwijze die ik wenselijk en essentieel vind.

--------

Om optimaal een Foto-Sessie te kunnen ervaren, heb ik een document ter voorbereiding gemaakt. Dit stuur ik voor een Foto-Sessie standaard op, maar ook hier wil ik het alvast beschikbaar stellen:

- document ter voorbereiding van een Foto-Sessie -

--------

Alles wat wordt besproken en beleefd valt onder mijn geheimhoudingsplicht, dus óók de foto’s die tot stand komen tijdens een Foto-Sessie. Dit betekent dat niemand ooit deze foto’s te zien krijgt, behalve jij. Na onze Foto-Sessie komt er een moment waarop ik vraag of je wilt dat ik de foto's (beveiligd) bewaar, of dat ik ze definitief zal vernietigen. Jij bent dan de enige die deze foto’s bezit. Wel kan het zijn dat ik je na een Foto-Sessie schriftelijk vraag of ik maximaal drie foto’s mag gebruiken voor mijn portfolio. Zonder jouw schriftelijke toestemming zal dit nooit gebeuren. Je mag van elke foto afzonderlijk bepalen of je wel of geen toestemming geeft, en je mag daarna op elk moment je toestemming intrekken. Ik zal dan zo snel mogelijk de foto’s verwijderen uit mijn portfolio en ze alsnog vernietigen.

--------

Ik werk in principe niet met minderjarigen. In uitzonderlijke gevallen zijn aangepaste Foto-Sessies mogelijk, onder de strikte voorwaarde dat een ouder / opvoeder / begeleider aanwezig is. 

--------

Voor vragen of op- en aanmerkingen ben ik bereikbaar 

via mail , social media, app of telefoon.

Je bent welkom!
Privacy Statement

bottom of page