top of page

Belangrijke Informatie

(Laatste update: 19 december 2022)

Op deze pagina wil ik graag aandacht besteden aan informatie omtrent mijn werkzaamheden en werkwijze die ik wenselijk en essentieel vind, of die wettelijk verplicht zijn.

--------

Om optimaal een Foto Sessie te kunnen ervaren, heb ik een document ter voorbereiding gemaakt. Dit stuur ik voor een Sessie standaard op, maar ook hier wil ik het alvast beschikbaar stellen:

- document ter voorbereiding van een Sessie -

--------

Alles wat wordt besproken en beleefd valt onder mijn geheimhoudingsplicht, dus ook de foto’s die tot stand komen tijdens een Foto Sessie. Dit betekent dat niemand ooit deze foto’s te zien krijgt, behalve jij. Na onze Sessie of traject komt er een moment waarop ik vraag of je wilt dat ik de foto's (beveiligd) bewaar, of dat ik ze definitief zal vernietigen. Jij bent dan de enige die deze foto’s bezit. Wel kan het zijn dat ik je na een Sessie schriftelijk vraag of ik maximaal drie foto’s mag gebruiken voor mijn portfolio. Zonder jouw schriftelijke toestemming zal dit nooit gebeuren. Je mag van elke foto afzonderlijk bepalen of je wel of geen toestemming geeft, en je mag daarna op elk moment je toestemming intrekken. Ik zal dan zo snel mogelijk de foto’s verwijderen uit mijn portfolio en ze alsnog vernietigen.

--------

Ik werk in principe niet met minderjarigen. In uitzonderlijke gevallen zijn aangepaste Sessies mogelijk, onder de voorwaarde dat een ouder / opvoeder / begeleider aanwezig is. 

--------

Voor vragen of op- en aanmerkingen ben ik bereikbaar 

via mail , social media, app of telefoon.

Je bent welkom!
Privacy Statement

bottom of page